Hana Build (Ma Ka Hana Ka 'ike)

Hana Build (Ma Ka Hana Ka 'ike)

Turning Point - Season 3, Episode 4

  • Jan 16, 2014 7:00 am
  • 24:25 mins

Rick Rutiz, founder of Ma Ka Hana Ka ‘Ike, teaches the youth of H?na, Maui, important life skills that inspire them to give back to their community.